Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 8, 2013
File Size
14.9 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,562 (3 today)
Favourites
112 (who?)
Comments
67
Downloads
1,062
×
Baekhyun render pack by Luhye Baekhyun render pack by Luhye
Cũng chẳng hay ho gì = ))) Bạn bị rãnh nên làm thôi = ))) Dạo này bạn bị bấn Biên Bếch Hiên *lol*.
Nói rõ nạ :
Render của bạn chỉ dừng ở mức sử dụng được chứ không đẹp hay chuẩn giề giề cả = )) Nhưng nếu down thì com cho bạn một tiếng ha = )))
______________________________________________________________________________

Pls fav or commment if you download = )))
And credit if you use = )))

Add a Comment:
 
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Aug 15, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:iconpypy192:
PyPy192 Featured By Owner Aug 8, 2014  Student
t lấy nhé ^^
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Aug 4, 2014
xin
Reply
:iconrossbettancourtt:
RossBettancourtt Featured By Owner Jul 10, 2014  Student Digital Artist
Thank's
Reply
:iconsususuti:
SusuSuti Featured By Owner Jun 16, 2014
xin ạ
Reply
:iconsuliredloveyou:
Suliredloveyou Featured By Owner Jun 11, 2014
xin ạ ♥
Reply
:iconfoxstupid:
Foxstupid Featured By Owner May 16, 2014
thank you
Reply
:iconlhying1997:
LHYing1997 Featured By Owner May 16, 2014
Fav + Cmt
Reply
:iconyupiholic:
yupiholic Featured By Owner May 10, 2014  Hobbyist Interface Designer
tks bấy bê ♥
Reply
:iconpoppyming:
poppyming Featured By Owner Apr 21, 2014  Student Artist
thank you Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] 
Reply
Add a Comment: