Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 9, 2013
Image Size
676 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
973 (2 today)
Favourites
56 (who?)
Comments
64
Downloads
37
×
Cover Zing Taeyeon - For Jen by Luhye Cover Zing Taeyeon - For Jen by Luhye
Only for :iconjenkwon:
Lần đầu làm kiểu này aaa
Có kinh quá không ? :v
Render chazzief
Add a Comment:
 
:iconleellpu:
LeellPu Featured By Owner Jan 21, 2014  Student Digital Artist
ẹp
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
thấy cái text ' Taeyeon's garden' vs dưới đấy k đẹp : )

còn đâu thấy đẹp tất à :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
Tks cc*
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
heg có chi cc*
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Dec 29, 2013  Student Digital Artist
Bg đẹp .
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
ý mà hết trơn mấy cái sau Tae ý hở *v*

Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Digital Artist
T. Ko gì đẹp hơn
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
Cái nền lâu đài nó bị LQ m ạ =D
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Digital Artist
Kệ, ai để ý đâu mừ :)
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
hì hí
tiếp theo là quà cho m = ))))))
*v*
Hy vọng mi sẽ k thất vọng*lol*
Reply
Add a Comment: