Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 31, 2013
Image Size
3.0 MB
Resolution
980×2000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,317
Favourites
122 (who?)
Comments
89
Downloads
78
×
Happy new year my friends xD by Luhye Happy new year my friends xD by Luhye
Năm mới đến rồi nhỉ xD 
Thật sự rất vui vì trong khoảng thời gian 5 tháng vừa qua xD
Trong đó có những người mà mình yêu quý nhất. Hơi bị nhiều và bạn Lú lười kể :v
Kể là tới sáng mai xD
Vì ai cũng tốt, cũng đáng yêu như nhau xD 
Vì quá nhiều (gần 100 ng` đấy chứ ít) nên bạn Lú làm 1 cái PSD Pack cho nó nhanh ^^
Định lôi art cũ nhưng thấy nó cứ sao sao nên...
Dù sao thù chúc mừng năm mới nhé ^^ Hy vọng sẽ thân với mọi người hơn :3
Yêu lắm ạ :3
P.s: ai yêu bạn thì nói đi nhé *lol*
Render: ~Sellscarol ~MiHVVN ...
Add a Comment:
 
:iconkinoayuki01:
KinoAyuki01 Featured By Owner Edited Oct 14, 2014   Interface Designer
cho tớ mượn style cái đầu,sẽ credit *long lanh*
Reply
:iconbojan-gfx:
BOJAN-GFX Featured By Owner Jul 21, 2014
This is very beautiful
I need psd
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Interface Designer
Thanks <3
Link down PSD is in the description 
Reply
:iconbojan-gfx:
BOJAN-GFX Featured By Owner Jul 21, 2014
Thank you very much
Reply
:iconbucucheoo:
Bucucheoo Featured By Owner Jun 28, 2014
xin 
Reply
:iconlynnsmile:
lynnsmile Featured By Owner Jun 21, 2014
xin
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Mar 26, 2014
xin
Reply
:iconmimumin:
mimumin Featured By Owner Mar 24, 2014  Hobbyist
Xin PSD nhé
Reply
:iconsakaryaasdf:
sakaryaasdf Featured By Owner Mar 20, 2014  Student Photographer
xin ?
Reply
:iconpepi01:
pepi01 Featured By Owner Mar 15, 2014
- Ḿnh xinnnnnnn :)) thích thích
Reply
Add a Comment: