Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 10
Image Size
1.4 MB
Resolution
800×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,926 (1 today)
Favourites
97 (who?)
Comments
81
Downloads
15
×
Kyungsoo and Jongin by Luhye Kyungsoo and Jongin by Luhye
Kinh dụy kinh dụy :v
Nguyên buổi tối đó :v
Và mớ stock mới không phù hợp nên ra vậy.
Cái này như kiểu Kyungsoo là lửa còn Jongin là băng nhỡ = )))) Và mình không phải Kaisoo shipper đâu. Mình ship SuSoo cơ =D
Cái umma mình mất thời gian gấp đôi cái Jong Ỉn nên nhìn cũng khác nhau, ha~
Và mình chính thức nói là không nghỉ nữa :v Tin mình đi và sau này đừng tin mình nói nữa :v
Dài dòng quá, tóm lại là  
Hpbd to Kyungsoo and Jongin. Best wishes for them :3
P.s: cái Jongin text out ==
Add a Comment:
 
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
choioi đẹp m oi :nuu: t thic blend :la:
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
Tks m nhá! màu cũ thôuu
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Interface Designer
fav fav fav ^^
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
tks cục cưng
Reply
:iconbunnyluvu:
BunnyLuvU Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
Meow :3 Meow :3 Meow :3 
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
ôi mạ ơi cái #2 màu đẹp vicelone
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
cơ hình như k đều ?!
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
Jong Ỉn và Kyungsoo biết m des 2 anh ấy đẹp thế này chắc vui bá trời bá đất luôn ấy La la la la La la la la 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
m quá lời r ":v
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
= ]]]]]] tiếc là 2 ảnh k biết :v
Reply
Add a Comment: