Shop Mobile More Submit  Join Login
Susoo (SuD.O) graph - I miss you, my Miu by Luhye Susoo (SuD.O) graph - I miss you, my Miu by Luhye
 đôi dòng lảm nhảm :v
~MiuELF em nhớ ss :cries:
Em biết rất nhiều người nhớ ss và em nhớ ss rất nhiều 8*
Em nhớ ss và yêu ss như yêu ba má vậy. Và như vậy, mau trở lại với em nhaaaaaa


Render: ~pocket-girl
Add a Comment:
 
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Oct 29, 2013  Student Digital Artist
Nice :))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 30, 2013  Student Interface Designer
tks babe
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Oct 28, 2013  Student Interface Designer
Ss cũng nhớ em. Ss yêu e lấm luônq :'( chắ k có cơ hội onl đâu e ơi
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 28, 2013  Student Interface Designer
:( ss *bay lại ôm*
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
G :(
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
m ss thi maaaa
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Ừvhihi
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
=D
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 6, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 6, 2013  Student Interface Designer
dạ ?
Reply
(1 Reply)
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Oct 27, 2013
Mấy cái hoa đẹp vl -_-
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Oh yesss
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
chy...mu k :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
k phải em blend *LOL* = )))
vừa làm vừa sợ mama về nên move của ngta
cơ k biết của ai :v
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 28, 2013  Student
vãi cả blend =]]
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 28, 2013  Student Interface Designer
h h :v
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Sweating a little... dislike clr
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
*nói nhỏ* clr của ngta =))))
mà em k nhớ ai *LOL*
làm lén nên k xem kĩ ạ :v
Reply
:iconnight-kiss2001:
Night-kiss2001 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Hơ .___.
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
sao hơ ?
Reply
:iconnight-kiss2001:
Night-kiss2001 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
đẹp vờ lờ Stare 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
ố k dám :v
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
ss mix tt đẹp quá ạ <3
nhưng e thấy nó hơi hơi (hơi thôi nha ss :B ) chói ạ :3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
tks em nha :3
tại làm lén nên không có cơ hội chỉnh sửa = )))))) *cười cười*
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
làm lén :| làm lén ba, má hả ss Flirtatious 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Lén má = )) Má sang nhà nội = )))))
vừa làm vừa sợ = )))
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
chút má ss về e méc má ss này :la: (sợ chưa) :la: = ))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
*sợ xanh mặt* thôi đừng méc ss cho kẹo = ))))
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
e ko thích kẹo :| má e bảo ăn kẹo sâu răng :la:
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
thế em thích gì, ss cho = )))
Reply
(1 Reply)
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Đẹp quá ahhhhhhhhhh~
GATO :"(
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
tks babe : *
cứ thấy tt là quăng vô a~  = )))) chưa tới 15p đâu :v
Reply
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
15' mà đẹp kinh khủng tàn bạo thế này :vvvvv
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
hố hố :v
t move PSD có sẵn của t m ơi, chế biến tí nữa thuôi = )))))
Reply
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
= ))
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
October 27, 2013
Image Size
505 KB
Resolution
500×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
579
Favourites
28 (who?)
Comments
50
Downloads
7
×