Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 27, 2013
Image Size
505 KB
Resolution
500×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
445
Favourites
28 (who?)
Comments
50
Downloads
6
×
Susoo (SuD.O) graph - I miss you, my Miu by Luhye Susoo (SuD.O) graph - I miss you, my Miu by Luhye
 đôi dòng lảm nhảm :v
~MiuELF em nhớ ss :cries:
Em biết rất nhiều người nhớ ss và em nhớ ss rất nhiều 8*
Em nhớ ss và yêu ss như yêu ba má vậy. Và như vậy, mau trở lại với em nhaaaaaa


Render: ~pocket-girl
Add a Comment:
 
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Oct 29, 2013  Student Digital Artist
Nice :))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 30, 2013  Student Interface Designer
tks babe
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Oct 28, 2013  Student Interface Designer
Ss cũng nhớ em. Ss yêu e lấm luônq :'( chắ k có cơ hội onl đâu e ơi
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 28, 2013  Student Interface Designer
:( ss *bay lại ôm*
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 3, 2013  Student Interface Designer
G :(
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
m ss thi maaaa
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Ừvhihi
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
=D
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 6, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 6, 2013  Student Interface Designer
dạ ?
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: