Shop Mobile More Submit  Join Login
[T.R] hihihohohehe :v by Luhye [T.R] hihihohohehe :v by Luhye
Của em nè ~penam2k
trông khá kinh mặc dù ss đã chỉnh đi chỉnh lại cả trăm lần :(
Đi chết đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Add a Comment:
 
:iconkayleetihun:
kayleetihun Featured By Owner Nov 12, 2013
trời ơi hunhan của tôi *ôm tim giãy đành đạch* 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
hú hú
của em nữa
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
Đẹp hãi hồn
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
t thấy nó cứ kinh kinh :v
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
kinh = ta chưa....
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
m đẹp hơn
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
khùng vừa.....t làm xấu lên xấu xuống, cho chả ai thèm nhận
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
m lại tuki rồi T^T
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
ườm, t đang tuki
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
chả có gì để tuki cả
Reply
(1 Reply)
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
dislike text nhưng mà cố gắng phát huy style này đê La la la la
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
tks ss
text em bất đắt dĩ thuôi : (
sì tai này gọi là gì ss nhể ? style xàm ? :v

Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
chả bik, đặt tên đi, kiểu scrapbook á :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
scrap cơ em lấy cả PNG bên Chí nà với tt graph trộn dô :v
Reply
:icontrangmelody:
TrangMelody Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
style thập cẩm =]]]
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
chắc ss nói đúng = )))
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 22, 2013  Student
i'm gato ._.
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
em lại thấy nó khá kinh .__.
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 22, 2013  Student
cho s' font ''Can you..'' đi ><
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
Nó là Satisfaction ợ
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 23, 2013  Student
tks cưng <3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
anh tìm đc hông
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Oct 24, 2013  Student
rồi em :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
vầng :happybounce: 
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
beautiful La la la la 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
Oh thank you La la la la 
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
:giggle: 
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 21, 2013
Waaaah! 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
sao vậy : (
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 22, 2013
T bị GATO
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
cái đó là sự kết hợp của scrap, Chí nà và graph :v
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 22, 2013
ừ hay đó t muốn bắt chước ơ mà khó
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
quăng hết dô
Reply
:iconpenam2k:
penam2k Featured By Owner Oct 21, 2013  Student Digital Artist
c'ơn s' nha :D i love it :love:
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
em thích ta vui rồi = )))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 21, 2013
Image Size
643 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
580
Favourites
29 (who?)
Comments
38
Downloads
7
×