Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 21, 2013
Image Size
643 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
501
Favourites
30 (who?)
Comments
38
Downloads
5
×
[T.R] hihihohohehe :v by Luhye [T.R] hihihohohehe :v by Luhye
Của em nè ~penam2k
trông khá kinh mặc dù ss đã chỉnh đi chỉnh lại cả trăm lần :(
Đi chết đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Add a Comment:
 
:iconkayleetihun:
kayleetihun Featured By Owner Nov 12, 2013
trời ơi hunhan của tôi *ôm tim giãy đành đạch* 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
hú hú
của em nữa
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
Đẹp hãi hồn
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
t thấy nó cứ kinh kinh :v
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
kinh = ta chưa....
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
m đẹp hơn
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
khùng vừa.....t làm xấu lên xấu xuống, cho chả ai thèm nhận
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
m lại tuki rồi T^T
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
ườm, t đang tuki
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
chả có gì để tuki cả
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: