Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 4, 2013
Image Size
1.2 MB
Resolution
980×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,967
Favourites
89 (who?)
Comments
72
×
Tiffany pack - Happy SD's day by Luhye Tiffany pack - Happy SD's day by Luhye
Quà này = )))) ~SeroDuong
Sớm phải không
Sr máy t mất sạch font nên t đàng viết như vầy :v
M nhận nhé ^^
Dù sao t cũng yêu m :3
T gửi bây giờ vì sợ tới đó t bận thi không chúc m được :(
Credit: Render lisababier sarielk
Res: in my fav :">

Add a Comment:
 
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Nov 2, 2014
Nice :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
Reply
:iconmimumin:
mimumin Featured By Owner Mar 24, 2014  Hobbyist
Đẹp qá <33 Ngưỡng mộ :]
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner May 30, 2014  Student Interface Designer
Thanks For The Llama Emote 
Reply
:iconmyblueskyforever:
myblueskyforever Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
Brush đẹp vại~
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
Cảm ơn nhiều nạ <3
Nhưng còn nhiều lỗi a~
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Dec 17, 2013
cho xin bg

Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
sorry
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Dec 18, 2013
ko c g
Reply
:iconngoxpun:
ngoxpun Featured By Owner Dec 13, 2013  Student
cho xin 2 BG ở hai bìa dc hơm ?
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
sorry
Reply
Add a Comment: