Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 14
Image Size
498 KB
Resolution
700×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
483
Favourites
47 (who?)
Comments
61
Downloads
7
×
Tina by Luhye Tina by Luhye
Cmsn nhé  tinafa181 :3
Aiu snvv nhé :v
Hình như mình đăng art hơi bị nhiều :v :v :v

Add a Comment:
 
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Interface Designer
đẹp 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Interface Designer
=D
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 18, 2014
đẹp quá ╚(•⌂•)╝ má muốn giết con = ))))))) 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Interface Designer
con nói thiệt trc khi đăng art này từng sợ bị chê :v
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 19, 2014
ai chê kệ ai má khen là đc = )) 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Interface Designer
*ôm má*
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Artist
Ns thiệt art này mà ko đẹp thì ck ra đường cko xe tông !!!
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
này ck đừng nói như v :v
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Artist
Nhưng đẹp thiệc mòa !

Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn ck yêu
Reply
Add a Comment: