Shop Mobile More Submit  Join Login
Tina by Luhye Tina by Luhye
Cmsn nhé  tinafa181 :3
Aiu snvv nhé :v
Hình như mình đăng art hơi bị nhiều :v :v :v

Add a Comment:
 
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Artist
đẹp 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Interface Designer
=D
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 18, 2014
đẹp quá ╚(•⌂•)╝ má muốn giết con = ))))))) 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Interface Designer
con nói thiệt trc khi đăng art này từng sợ bị chê :v
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 19, 2014
ai chê kệ ai má khen là đc = )) 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Interface Designer
*m m*
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Artist
Ns thiệt art này mà ko đẹp thì ck ra đường cko xe tông !!!
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
này ck đừng nói như v :v
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Artist
Nhưng đẹp thiệc mòa !

Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn ck yêu
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Artist
*ngại* Hum cóa cki

Reply
:iconexocytosises:
EXOcytosises Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Digital Artist
Đẹp quạ >.<
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
ss thấy nó bị sim cơ *v*
Reply
:iconexocytosises:
EXOcytosises Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Digital Artist
đối với em là cả một vấn đề "."
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
vấn đề gì cơ *v*
Reply
:iconexocytosises:
EXOcytosises Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Digital Artist
để des
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
ss lúc làm chả có tí idea nào luôn :v vừa làm vừa nghĩ *lol*
Reply
:iconexocytosises:
EXOcytosises Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Digital Artist
em chán quạ "."
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
sao dọ
Reply
(1 Reply)
:iconmyblueskyforever:
myblueskyforever Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
Reply
:iconloothikdesgin:
Loothikdesgin Featured By Owner Jan 15, 2014
Nhìn thật là toẹt vời s' ới
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
sim em nhỉ ?
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Jan 15, 2014
:la:
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
sao La la la la 
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Jan 16, 2014
Xinh q m :la:
Reply
:icondelabstyle:
DelAbstyle Featured By Owner Jan 15, 2014  Student
mịn v~~
đẹp nữa :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
hoho :v t kh có tp mà đc mịn cũng vui rồi TvT
Reply
:iconmyblueskyforever:
myblueskyforever Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
Chỉ qua cho mình nhé? 
Reply
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Màu đẹp quá nahhhh <3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
hoho :3 ngồi mò 5p là ra á
Reply
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
= ))
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner Jan 15, 2014
lá màu không liên quan :la: (hồng tự nhiên xanh >< )
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
L h style *lol*
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner Jan 16, 2014
= )))))))))
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Quái vật đời e :3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
-_-
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
chứ ý mi là thế nào
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
M l siu nhn <3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
ngồi mix khơi khơi rồi nó ra thế
klq nhưng hồi trc ngồi 1 tiếng đc 2 art chứ bây giờ 1 art gần 2 tiếng La la la la 
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
= ))))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
đau cmn lưng
m quen nhỏ này kh?
Reply
(1 Reply)
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Digital Artist
Mịn màu đẹp
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
Ô ô cảm ơn cục cưng nhềuu
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Jan 15, 2014  Student
bỏ cái lá cành màu xanh đi lạc màu nhìn hỏng art a ~ :3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
vâng em sẽ chỉnh lại sau TvT
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Jan 15, 2014  Student
nhưng tuyệt quá a~ T.T
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Kết hợp sì cáp với texture lần thứ n :v
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Jan 15, 2014  Student
uầy lên tay nhanh quạ ><
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jan 16, 2014  Student Interface Designer
lên ạ ? sao em chả thấy gì O.O
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 14, 2014
Image Size
498 KB
Resolution
700×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
656
Favourites
44 (who?)
Comments
61
Downloads
9
×