Shop Mobile More Submit  Join Login
Wallpaper Yuri - For Yumi babe by Luhye Wallpaper Yuri - For Yumi babe by Luhye
Only for :iconyumiddh2001:
Sr Yumi ta quên mất SN Yumi ròi :(
Quà muộn nhe~ Yumi đừng buồn nhe!
Chúc Yumi hạnh phúc nga~
I :3 you :love:
Render :iconsellscarol:
Add a Comment:
 
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Digital Artist
Dep :(
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Interface Designer
Tks nga
Nưng icon đó lsao
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Digital Artist
Them ay ma
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
Nếu em selec cái màu xanh trời thành màu xanh của chữ U kia thì toẹt luôn :)
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
tks ss a~~~
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
:) kcj
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Nov 23, 2013
Woa...giờ ta mới để ý cái wall...
tình hình là nó đệp à nghen * moahhhhhhhhhhh *
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
:love:
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Nov 23, 2013
* chụt chụt *
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Digital Artist
"Xấu" ghê :)))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
thử tìm cách mix mới cuối cùng nó v = ))
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Digital Artist
Đẹp bome :la:
Reply
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
Oimeoi nó đẹp <3333
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
t còn tưởng rối cơ :3
Reply
:iconjely112:
jely112 Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
Đẹp vcl~ í = ))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
đẹp quáaaaaaaaaaaa >"<
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
đâu bằng bé Pu
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
chm X-(
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student Interface Designer
One way lộn ngược rồi = )))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
cố tình hú hú :v
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
Hớ hớ = ))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
O.O
Reply
:iconnight-kiss2001:
Night-kiss2001 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student Interface Designer
đẹp nha mày :v
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
h h tks m
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
November 21, 2013
Image Size
1.5 MB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
641
Favourites
40 (who?)
Comments
24
×