Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 21, 2013
Image Size
1.5 MB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
561
Favourites
42 (who?)
Comments
24
×
Wallpaper Yuri - For Yumi babe by Luhye Wallpaper Yuri - For Yumi babe by Luhye
Only for :iconyumiddh2001:
Sr Yumi ta quên mất SN Yumi ròi :(
Quà muộn nhe~ Yumi đừng buồn nhe!
Chúc Yumi hạnh phúc nga~
I :3 you :love:
Render :iconsellscarol:
Add a Comment:
 
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Digital Artist
Dep :(
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Interface Designer
Tks nga
Nưng icon đó lsao
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Digital Artist
Them ay ma
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
Nếu em selec cái màu xanh trời thành màu xanh của chữ U kia thì toẹt luôn :)
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
tks ss a~~~
Reply
:iconmiuelf:
MiuELF Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
:) kcj
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Nov 23, 2013
Woa...giờ ta mới để ý cái wall...
tình hình là nó đệp à nghen * moahhhhhhhhhhh *
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
:love:
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Nov 23, 2013
* chụt chụt *
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Digital Artist
"Xấu" ghê :)))
Reply
Add a Comment: